Even kennismaken

met Senior Actief

Senior Actief is aanwezig in het  Platform Senioren Zevenaar . Via dit orgaan  worden de belangen van de senioren oa bij de gemeente, woningbouwverenigingen,  Caleidoz en andere relevante organisaties behartigd.

Lid zijn van Senior Actief betekent dat je tevens lid bent van de landelijke KBO.-PCOB

Senior Actief is namelijk aangesloten bij de  Unie KBO-PCOB  de grootste landelijke organisatie van ouderen.

Onderstaand is schematisch aangegeven wat de plaats is van Senior Actief in de KBO organisatie.         

Wie zijn we

Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy handelt onder de naam Senior Actief.

Senior Actief is de plaatselijke vereniging van en voor senioren en richt zich, in principe, op alle inwoners van 50 jaar en ouder. Het werkgebied is Oud-Zevenaar en Ooy.

De vereniging is op 1 januari 1974 opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

onder nummer 40120391.

Waar staan ​​we voor

De statutaire doelstelling is het behartigen van de belangen van de senioren in de meest ruime zin van het woord door:

 • diensten te verlenen en behartigen van individuele belangen van de leden
 • behartigen van de belangen van senioren bij inhoud en andere instanties
 • samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk van aanverwant doel                           

Concreet betekent dit dat Senior Actief opkomt voor de belangen van de ouderen op o.a. de volgende gebieden:

 • zorg en gezondheid
 • wonen en welzijn
 • inkomen en koopkracht
 • mobiliteit en veiligheid

Welzijn voor senioren betekent in dit geval, dat senioren zelf de regie over hun leven hebben en houden, in een inspirerende omgeving, in relatie met anderen en het liefst in de eigen vertrouwde omgeving.  

 

Als Senior Actief realiseren wij ons maar al te goed dat belangenbehartiging op genoemde gebieden door Senior Actief  alleen moeilijk of zelfs niet, is te realiseren.

Samenwerking met andere organisaties en instanties, die dezelfde doelen nastreven is dan ook een absolute noodzaak om tot resultaten te komen. Met name is het bij genoemde zaken van belang dat Senior Actief aangesloten is bij de KBO-PCOB, een grote en invloedrijke landelijke organisatie van senioren.

Via de Unie KBO-PCOB worden de politiek en allerlei andere relevante organisaties geïnformeerd en geadviseerd en zorgt er voor onze stem niet alleen in de eigen gemeente wordt gehoord maar ook doorklinkt in Den Haag.

 

Dat dit noodzakelijk is hebben met name de senioren de afgelopen jaren ervaren. Veel senioren zijn onevenredig zwaar in hun portemonnee getroffen of hebben op andere gebieden veel moeten in leveren.

 

Omdat zaken op het gebied van belangenbehartiging landelijk worden geregeld, dus buiten de afdelingen om, is het voor de leden moeilijk het resultaat van alle bijdragen te overzien.

Onder andere via deze website zullen wij onze leden echter regelmatig zo goed mogelijk op de hoogte houden van de resultaten van de KBO op het gebied van belangenbehartiging.


Voor en met elkaar 

Voor Senior Actief is dit geen loze kreet. Zij wil daar ook echte inhoud aangeven.

Gelukkig is het grootste deel van onze leden vitaal en kunnen deelnemen aan de activiteiten en ook een bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk. Echter een ander deel heeft het minder goed getroffen.

Zo zijn er leden die te maken krijgen met afnemende krachten, lichamelijke en geestelijke klachten, eenzaamheid en beperkingen in bijvoorbeeld mobiliteit. Daarom is men minder goed in staat deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door Senior Actief.

Lid zijn van Senior Actief betekent echter dat we deze leden niet aan hun lot overlaten, waardoor ze zich mogelijk buitengesloten voelen. Wij zullen naar vermogen ondersteuning, hulp en voorlichting geven aan deze kwetsbare groep.

Binnen Senior Actief is een commissie “lief en leed” ingesteld die speciaal aandacht geeft aan zieke leden, maar ook aandacht schenkt aan andere zaken zoals bv een bezoekje brengen bij het bereiken van een "kroonjaar" (80, 90, 100 jaar).

Dit is één van de mogelijkheden om echte inhoud te geven aan de leuze “Voor en met elkaar”. 

 

Activiteiten lokaal  

Op lokaal niveau zijn de activiteiten van Senior Actief direct zichtbaar voor de leden.

De activiteitencommissie probeert bij de keuze van de activiteiten een spreiding en variëteit in het aanbod aan te brengen zodat een zo groot mogelijk deel van leden hiervan kan profiteren.

 

Op oa de volgende gebieden proberen we activiteiten te organiseren:

 • ontspanning en ontmoeting
 • spirituele bijeenkomsten 
 • informatie en educatie

Elders op deze website onder agenda tref je een compleet overzicht aan van alle voorgenomen activiteiten in het lopende seizoen. 

 

Daarom lid worden van Senior Actief

Een veel gehoorde reactie als we iemand van 50 plus benaderen om lid te worden van Senior Actief is: “Dat meen je niet. Ik lid van een seniorenclub? Nou nee, zover ben ik nog lang niet. Wat moet ik bij al die oude mensen? Kaarten zeker. Bingo, koersballen, rummikub spelen? Ik kijk wel uit. ”


Senior Actief is echter, zoals je in het voorgaande en onderstaand kunt lezen, veel meer dan de drie k's (kaarten, kienen en keuvelen). 

Naast de reeds genoemde zaken zijn er nog een aantal voordelen waarvan je kunt profiteren zoals:

 • 10x per jaar het KBO-PCOB magazine boordevol leuke en interessante informatie voor senioren
 • Korting op ziektekostenverzekeringen, rijbewijskeuringen energietarieven
 • Toegang tot de KBO-servicelijn voor al je vragen over wonen, zorg, gezondheid en juridische zaken
 • Hulp bij het invullen van je belastingaangifte door getrainde vrijwilligers
 • Persoonlijke en deskundige ondersteuning bij je (zorg) vraag door vrijwillige ouderenadviseurs
 • Kortingsacties bij activiteiten en evenementen
 • Korting bij fitnesscentra
 • De mogelijkheid om zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan: laat jouw talent niet verloren gaan en blijf actief


En daarnaast kun je ook deelnemen aan yoga, bridgen, biljarten en in ontwikkeling is tafeltennis en jeu de boules. Ook kan ieder lid mee doen aan het project Samen aan Tafel, waardoor je voor een relatief klein bedrag kunt eten samen met dorps- of stadsgenoten. Ook deelname aan de lezingen en bedrijfsbezoeken is inbegrepen.